Contact

Immo Azur

Aarschotsesteenweg 337/0002 | 3012 Leuven
Tel.: +32 16 44 52 57
BTW: BE 0447.896.114
BIV
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 205058 (Erkend in België) - Frank Smeys
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)